Laatste nieuws

Verdere professionalisering  jeugdopleiding Tilburg Trappers

Voordat ik in juli 2016 de voorzittershamer overnam van Jan van de Zande heb ik eerst een goed gesprek gehad met Ron van Gestel. De jeugdopleiding van Trappers was goed te noemen echter door gebrek aan financiële middelen was doorgroeien naar een nog betere professionele opleiding moeilijk. Ik heb toen met Ron hierover gesproken en er was direct commitment om op termijn een vast percentage van de begroting van TOP te reserveren voor de jeugd. We willen immers allemaal continuïteit van het huidige niveau.

Ik heb toen ja gezegd en samen met Jos Heefer (nu vice voorzitter) zijn we een nieuw bestuur gaan samenstellen. We hebben ook een nieuw beleidsplan gemaakt om de ambities en de doelstellingen helder te krijgen zodat het voor iedereen duidelijk is waar we naar toe willen groeien. De belangrijkste doelstellingen zijn:

  1. Verdubbeling van het aantal leden binnen 5 jaar
  2. Kwaliteit van de trainingen en trainer/coaches verbeteren
  3. Topsportklas uitbouwen naar een Regionaal Topsport Centrum
  4. Opzetten van een gedegen scoutingsapparaat
  5. Deelnemen aan de Duitse jeugdcompetitie

Als we dit kunnen realiseren dan kunnen we gemiddeld één a twee spelers per jaar laten doorstromen naar het eerste team. Met de meeste van bovenstaande punten zijn we druk aan de slag. Inmiddels is er een bestuurslid ledenwerving benoemd (David van Aarle) die al druk was met ledenwerving maar daar nu nog meer aandacht en energie in gaat steken samen met vele andere vrijwilligers. Vooral jonge leden zijn cruciaal. Hoe breder de piramide aan de onderkant is hoe stabieler de top wordt en hoe meer talenten er dus uiteindelijk doorstromen naar het eerste team.

Om de kwaliteit van de algehele (technische) opleiding te verbeteren hebben we vorig jaar Alex Andjelic aangetrokken en Alex zal ook het komend jaar weer beschikbaar zijn voor Trappers. Deze keer ook het hele seizoen, hij zal niet meer naar Mannheim afreizen gedurende het seizoen.

Met de komst van Josh Mizerek hebben we een tweede zeer deskundige hoofdtrainer binnengehaald. Ook Josh zal zich heel nadrukkelijk met de jeugd gaan bezig houden.

Naast Alex en Josh hebben we ook nog Bo Subr die naast zijn hoofdtrainerschap ook nog de nodige energie en uren levert voor de jeugd en door de goede samenwerking met TOP zullen ook eerste team spelers Nardo Nagtzaam en Alexey Loginov hun bijdrage gaan leveren aan de jeugdopleiding.

Als klap op de voorpijl zijn we ook in gesprek met Peter van Biezen en Björn Willemse die beiden hebben aangegeven iets voor de jeugd te willen gaan doen. De details gaan we de komende week verder uitwerken maar ik ben er trots op dat deze jongens iets voor de club willen doen.

Inmiddels hebben we ook de officiële status van Regionaal Topsport Centrum gekregen van IJHN en kunnen talenten uit de regio mee profiteren van de verdere kwaliteitsimpuls van de jeugdopleiding. Het RTC zal voorlopig naast onze huidige eigen Topsport opleiding blijven bestaan.

Verdere professionalisering kan echter niet zonder de inzet van vele vrijwilligers. Ik ben er trots op dat ook onze eigen jeugdtrainers zeer leergierig zijn en veel opsteken van de professionals. Het komende jaar gaan we hier nog meer stappen in maken. Uiteindelijk is het de wisselwerking die een jeugdopleiding succesvol maakt.

Ik ben er trots op wat we met zijn allen tot op heden bereikt hebben. We zijn er nog lang niet en we hebben nog veel uitdagingen maar we hebben wel een zeer stevige basis gelegd en ik heb er dan ook het volste vertrouwen in dat we de jeugdopleiding van Trappers naar een niveau kunnen tillen wat kan concurreren met landen waar we op senioren niveau nu nog van verliezen. Met de huidige ontwikkelingen ben ik ervan overtuigd dat we binnen Trappers, maar zeker ook internationaal nog flink kunnen groeien.

Namens het hele jeugdbestuur,

Cees Oerlemans

Voorzitter Stichting Jeugdijshockey Tilburg Trappers